POGORZELICA 2020 – REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Wszystkich uczestników obozu oraz ich rodziców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym niżej regulaminem obozu uwzględniającym zagrożenie epidemiczne.

REGULAMIN OBOZU (COVID-19)