POGORZELICA 2020 – oświadczenie uczestnika w związku z epidemią COVID

Informujemy, że wszyscy uczestnicy obozu w Pogorzelicy zobowiązani są dostarczyć przed wyjazdem wypełniony druk oświadczenia o stanie zdrowia w związku z epidemią COVID-19.

OŚWIADCZENIE (COVID)