Obowiązkowa legitymacja AZS

Przypominamy wszystkim trenerom i zawodnikom sekcji taekwondo, że obowiązuje nas posiadanie aktualnej legitymacji AZS. W tym sezonie dokonujemy tego samodzielnie online.

Ważne informacje:

Przy wyborze Klubu wybieramy: KŚ AZS Poznań

Przy wyborze legitymacji:

Jeżeli ktoś jest  studentem lub uczniem i ma więcej niż 12 lat wybiera legitymacje ISIC AZS  i musi mieć skan legitymacji studenckiej lub szkolnej, żeby podczas składania  wniosku go załączyć.

Jeżeli ktoś jest nauczycielem akademickim wybiera legitymację  ITIC AZS i musi mieć skan umowy z uczelnią, żeby podczas składania wnioski go załączyć.

Pozostałe osoby wybierają legitymację AZS.

http://www.legitymacja.azs.pl/

Uwaga do ceny składki doliczą się koszt wysyłki legitymacji, jeżeli wybierzecie typ legitymacji: elektroniczna i fizyczna.

W przypadku legitymacji elektronicznej nie ma żadnych dodatkowych opłat.

W przypadku osób, które mają uprawnienie do wyboru legitymacji ISIC AZS i ITIC AZS, nie trzeba zamawiać legitymacji w formie fizycznej, bo jest aplikacja ISIC poniżej link, do której będzie można zaimportować legitymację  ISIC AZS i ITIC AZS i mieć ją dostępną dla zniżek w aplikacji.

https://www.isic.pl/pl/wirtualna-legitymacja.html

Obowiązujące u Nas składki to:

Wariant I             6 500,00 zł   (standard)                  60 zł

Wariant II            25 000,00 zł (komfort)                   100 zł 

Wariant III          65 000,00 zł                                       985 zł

Wariant IV (standard junior  na 13 miesięcy)      60 zł