Licencje GAL w Warszawie!!!

Uwaga!!
Wszyscy zawodnicy startujący w wrześniowych zawodach w Warszawie – Polish Open/Warsaw Cup – muszą zgodnie z wymogami WTF (Światowa Federacja Taekwondo) posiadać licencje GAL (Global Athlete Licence – Światowa Licencja Zawodnicza).
Dla osób które nie posiadają takowej przygotowaliśmy potrzebne wnioski w linkach poniżej. Informacja z Biura Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego, które pośredniczy w przesyłaniu wniosków:

Biuro PZTO uprzejmie informuje, że do udziału we wszystkich zawodach międzynarodowych ujętych w kalendarzu ETU i WTF niezbędne jest posiadanie licencji WTF przez zawodników oraz osoby towarzyszące (trener, lekarz, fizjoterapeuta, kierownik ekipy itp.). W celu wyrobienia licencji niezbędne jest przesłanie do biura PZTO dokumentów, zdjęcia oraz zobowiązania do zapłaty opłaty za licencje w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.
Koszt licencji wynosi 40 USD wg przelicznika banku na dzień zapłaty, od osoby, plus koszty przesyłki i przelewu bankowego. Koszty przesyłki i przelewu będą dzielone proporcjonalnie pomiędzy zamawiających.
Wykaz dokumentów i ich formaty (wzory w załączeniu):
Osoba towarzysząca
– zdjęcie paszportowe o rozmiarze 236×295 pikseli na białym tle w formacie jpg
– skan dowodu osobistego lub paszportu w formacie PDF
– skan posiadanego stopnia mistrzowskiego w formacie PDF
– wypełnione i podpisane zobowiązanie do przestrzegania regulaminów oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dokument ważny 5 lat.
Zawodnik
– zdjęcie paszportowe o rozmiarze 236×295 pikseli na białym tle w formacie jpg
– skan dowodu osobistego lub paszportu w formacie PDF
– skan posiadanego stopnia mistrzowskiego lub uczniowskiego w formacie PDF
– wypełniony wniosek wraz z podpisami osób wskazanych (w załączeniu) – dotyczy zawodników niepełnoletnich. We wniosku w miejsce osoby kontaktowej proszę wpisywać Panią Karolinę Wiącek i e-mail biura PZTO biuro@pztaekwondo.pl
– wypełnione i podpisane zobowiązanie do przestrzegania regulaminów oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dokument ważny 5 lat.
Dokumenty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres biura PZTO min. 40 dni przed zawodami, na które zawodnik lub osoba towarzysząca ma być zgłoszony.
Dokumenty przesłane w innych formatach niż wskazane będą zwrócone do adresata w celu usunięcia nieprawidłowości.
Biuro PZTO

 
Linki:

Wniosek licencji GAL

Oświadczenie (wymagany podpis)

Przykładowy wniosek oraz pomocne wskazówki (język angielski)

 
 

W razie problemów prosimy o kontakt z trenerami

 
 
Beispiellizenz